SliderSub7.jpg
Shadow

Over Ons
Op deze pagina's kun je alle informatie over onze scouting vinden.

Scouting is ........
Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Er zijn verschillende soorten Scouting: landscouting, waterscouting en luchtscouting. Ook kinderen met een beperking kunnen deelnemen aan het Scoutingspel. Binnen een Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen.

De leeftijdsgroepen zijn 5-7 jaar, 7-11 jaar, 11-15 jaar, 15-18 jaar en 18-21 jaar.Ouder dan 21 jaar? Ook dan biedt Scouting uitdaging!Ga aan de slag als staflid, vrijwilliger of blijf betrokken als plusscout of donateur.Scouting biedt haar (jeugd-)leden, ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof,beperking of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving.Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland metmeer dan 100.000 leden. De jeugdleden en vrijwilligers van Scouting zijn verdeeldover meer dan 1.000 Scoutinggroepen. De doelen van het Scoutingspelworden verwoord in de spelvisie SCOUTS.Facts & figures- Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland  met meer dan 100.000 leden- Wereldwijd zijn ruim 40 miljoen meiden en jongens lid van Scouting- Er zijn meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland- In 80% van alle gemeenten zijn één of meer Scoutinggroepen actief- 75% van de vrijwilligers is jonger dan 25 jaar en zij besteden gemiddeld 8 uur  per week aan Scouting- 25% van de Scoutingvrijwilligers is ook vrijwilliger bij een andere organisatie- Scouting heeft ruim 20 Labelkampeerterreinen voor scouts en niet-scouts op  de mooiste plekjes van Nederland- Koningin Máxima is beschermvrouwe van Scouting Nederland Bij Scouting in Nederland spelen meiden en jongens samen en daarom is de verenigingzowel lid van de wereldbond voor meiden en jongens – World Organisation of the ScoutMovement (WOSM) – als van de aparte wereldbond voor meiden – World Association forGirl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).